Kontingent

Kontingentet blev ved generalforsamlingen 2020 fastsat til 500 kr. som opkræves ved indbetaling på bankkonto reg. 1551 kt. 8282714 eller udsendt girokort. Konto 01- 8282714

 

Det årlige kontingent dækker de løbende udgifter grundejerforeningen afholder.

Det er blandt andet:

 

Forsikringer

Løn til kasserer

Bestyrelsesmøder/generalforsamling

Kontorartikler

Vedligeholdelse af veje og strandgrund

Diverse