Økonomi/Referater

2019/2020
Referat fra generalforsamlingen 2020
Regnskab
Budget

2018/2019
Referat fra generalforsamlingen 2019
Regnskab
Budget

2017/2018
Referat fra generalforsamlingen 2018
Regnskab
Budget

2016/2017
Referat fra generalforsamlingen 2017
Regnskab
Budget

2015/2016
Referat fra generalforsamlingen 2016
Regnskab

Budget

2014/2015
Referat fra generalforsamlingen 2015

Regnskab

Budget

2013/2014
Referat fra generaforsamlingen 2014

Regnskab

Budget

2012/2013
Referat fra generalforsamlingen 2013

Regnskab

Budget

2011/2012
Referat fra generalforsamlingen 2012

Regnskab

Budget