Bestyrelsen & Kontingent

Formand:

Bjarne Thomsen
Rørhønevej 5
4200 Slagelse
Tlf. 30 12 88 61
Email: b58jarne.t58homsen@gmail.com

Næstformand:

Egon Jørgensen
Stærevej 5
4200 Slagelse
Tlf. 29 43 90 48
Email: egonaase@outlook.dk

Kasserer: Lars Caspersen
Spættevej 24
4200 Slagelse
Tlf. 23 60 59 09
Email: kasserer@mosevang-kongsmark.dk

Sekretær:

Anders Trosbjerg
Stærevej 3
4200 Slagelse
Tlf. 40 86 44 10
Email: atra1957@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Anders Zanchetta Kock
Stærevej 26
4200 Slagelse
Tlf. 29 93 10 54
Email: azkock@gmail.com

Kontingentet blev ved generalforsamlingen 2023 fastsat til 550,00 kr. som opkræves ved indbetaling på bankkonto reg. 1551 kt. 8282714 eller girokort. Konto 01- 8282714


Det årlige kontingent dækker de løbende udgifter grundejerforeningen afholder.

Det er blandt andet:


Forsikringer

Løn til kasserer

Bestyrelsesmøder/generalforsamling

Kontorartikler

Vedligeholdelse af veje og strandgrund

Diverse