Bestyrelsen & Kontingent

Formand:

Bjarne Thomsen
Rørhønevej 5
4200 Slagelse
Tlf. 30 12 88 61
Email: b58jarne.t58homsen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Egon Jørgensen
Stærevej 5
4200 Slagelse
Tlf. 29 43 90 78
Email: egonaase@outlook.dk

Kasserer: Helle Olsen
Spættevej 10
4200 Slagelse
Tlf. 20 68 78 23
Email: kasserer@mosevang-kongsmark.dk

Sekretær:

Anders Trosbjerg
Stærevej 3
4200 Slagelse
Tlf. 40 86 44 10
Email: atra1957@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Flemming Ammentorp
Spættevej 12
4200 Slagelse
Tlf. 61 60 12 50
Email: flev40@icloud.com

Kontingentet blev ved generalforsamlingen 2022 fastsat til 550,00 kr. som opkræves ved indbetaling på bankkonto reg. 1551 kt. 8282714 eller udsendt girokort. Konto 01- 8282714


Det årlige kontingent dækker de løbende udgifter grundejerforeningen afholder.

Det er blandt andet:


Forsikringer

Løn til kasserer

Bestyrelsesmøder/generalforsamling

Kontorartikler

Vedligeholdelse af veje og strandgrund

Diverse