Nyheder

10/1-2023

Vi har nu fået opsat vores Hjertestarter den sidder på Spættevej 12

hos Flemming


1/8-2022:


Ulla Hollander har valgt at stoppe som Kasserer, vi takker Ulla for de mange år hun har været med.


Ny kasserer bliver Helle Olsen Spættevej 10
Tlf. 2068 7823  mail: kasserer@mosevang-kongsmark.dk


Nyt bestyrelsesmedlem, Flemming Ammentorp Spættevej 12
Tlf. 6160 1250 mail: flev40@icloud.com